महाराष्ट्र प्रांतीय सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज, संगमनेर.

महाराष्ट्रातील ग्रामसभेचे सदस्य


Search (शोधा)

Shree Somavanshiya Sahastraarjun Kshatriya Samaj
Parola

Shri. Keshav Laxmansa Kshatriya
Chairman
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   8007811100
Shri. Vijaysa Shamravsa Bichave
vice Chairman
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9421514044
Shri. Sharad Murlidharsa Pawar
Secretory
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9420788527
Shri. Dilip Madhukarsa Solanke
Financial Officer
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9420113703
Shri. Dagdusa Ruplalsa Pawar
Member
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9503893237
Shri. Ravindra Tryambaksa Danej
Member
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9420113728
Shri. Ravindra Shivramsa Danej
Member
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   8087513762
Shri. Mahendra Murlidharsa Danej
Member
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9422595146
Shri. Gopalsa Shankarsa Danej
Member
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   8308164440
Shri. Jagdish Shivajisa Aafre
Member
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   992312833
Shri. Anil Pannalalsa Khatri
Member
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9860862551
Shri. Nitinsa Prabhakarsa Katwe
Member
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9028113811
Shri. Ramkrush Shankarsa Barad
Member
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9420939424
Shri. Naresh Nanasa Pawar
Member
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9890066292
Shri. Yogesh Pandurangsa Danej
Member
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9422569379
Shri. Kiran Tarachandsa Khatri
Advisor
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   8007052300
Shri. Hiralalsa Khandusa Ravtole
Advisor
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9860155942
Shri. Ashoksa Rajaramsa Aafre
Advisor
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9764187875
Shri. Nanasa Sitaramsa Pawar
Advisor
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   2597293399
Shri. Bansilal Jagansa katyare
Social worker
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9960582690
Shri. Prakashasa Ramlalsa Mule
Social worker
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9767149756
Shri. Bhaskar Ratnakar Bundele
Pujari
Address :   Parola
City :   Parola
Mobile :   9403546196