महाराष्ट्र प्रांतीय सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज, संगमनेर.

महाराष्ट्रातील ग्रामसभेचे सदस्य


Search (शोधा)

Shree Somavanshiya Sahastraarjun Kshatriya Samaj
Nagpur

shri. DR. Subhash Narayansa Raut
Chairman
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   9822721275
shri. Rameshwarsa Lalusa Mahajan
vice Chairman
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   9860663094
shri. Ajay Krushnasa Lavhate
vice Chairman
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   
shri. Dharmrajsa Narayansa Nakoda
Secretory
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   9422103617
shri. Rameshsa Bhagawansa Pawar
Financial Officer
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   9995316005
shri. Sandip Vamanasa Raut
vice Secretory
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   9326774347
shri. Anil Narayansa Raut
Member
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   9921250330
shri. Deepak Vasantsa Barad
Member
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   
shri. Shailendra Shankarsa Chavhate
Member
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   9422110421
shri. Balwantswa Damusa Chavhate
Member
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   9980682080
shri. Ashok Hirasa Barad
Member
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   
Sou. Lalita Prakash Khanapure
Member
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   76666113602
Shri. Pandurangsa Ambarsa Mamarde
Advisor
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   
Shri. Vasant Narayansa Barad
Advisor
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   
Shri. Manish Prabhakarsa Pandhare
Advisor
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   
Shri. Dilip Rambhausa Raut
Advisor
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :   
Shri. Ashok Mahadevsa Shikare
Advisor
Address :   Nagpur
City :   Nagpur
Mobile :