महाराष्ट्र प्रांतीय सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज, संगमनेर.

महाराष्ट्रातील ग्रामसभेचे सदस्य


Search (शोधा)

Shree Somavanshiya Sahastraarjun Kshatriya Samaj
Mumbai

Shri. Vyankusa Kashinathsa Miskin
Chairman
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9773621632
Shri. Ashoksa Narayansa Katwa
vice Chairman
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9820083762
Shri. Nagrajasa Mahadevsa Metrani
Secretory
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9819696637
Shri. Yallappasa Ambasa Kathare
Financial Officer
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9887573489
Shri. Vijaysa Ramchandrasa Megraj
Co-Finantial Officer
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9821163932
Shri. Dilipsa Mahadevsa Bakle
Co-Finantial Officer
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9821921264
Shri. Rangnathsa Gangasa Rajoli
Co-Finantial Officer
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9833887361
Shri. Pradeepsa Ganpatsa Hublikar
Co-Finantial Officer
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9820039714
Shri. Dattatraysa Motisa Barad
Advisor
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9820304755
Shri. Narendrasa Dhondusa Miskin
Advisor
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9967769839
Shri. Dattatraysa Vasudevsa Valvekar
Advisor
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9322305248
Shri. Sudhirsa Vitthalsa Miskin
Advisor
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9820017536
Shri. Prabhakarsa Laxman Mirajkar
Advisor
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9869404410
Shri. jagganthsa Ramchandrasa Kalburgi
Advisor
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9819773277
Shri. Chandrakantsa Narayansa Hublikar
vice Secretory
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9223252806
Shri. Vijaysa Sadashivsa Kolhapure
vice Secretory
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9869377920
Shri. Ramasa Sitaramsa Sulegai
vice Secretory
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9869045617
Shri. Ramchandrasa Tuljansa Meherwade
Member
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9324264130
Shri. Parshuramsa Vitthalsa katwe
Member
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9892666591
Shri. Dattusa Ramasa Khatwate
Member
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9769763925
Shri. Dattatraysa bhaskarsa Pawar
Member
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9869141477
Shrimati Sumanbai Harisa Kudale
Member
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9224618308
Shri. Subhashsa Vitthalsa Metrani
Member
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9322262625
Shri. narayansa Vyankusa Pawar
Member
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   24902784
Shri. Sunilsa Laxman Megraj
Member
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9320124350
Shri. Vinayaksa Tuljansa Miskin
Member
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9820166101
Shri. Yallappasa tippannasa Baddi
Member
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9594725592
Shri. Narsinhasa Bhikusa Shrigiri
Member
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9869021946
Shri. Shrinivasasa Laxman Choudhari
Member
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9869435177
Shri. Arvindasa Vitthalsa Miskin
Member
Address :   Mumbai
City :   Mumbai
Mobile :   9821092678