महाराष्ट्र प्रांतीय सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज, संगमनेर.

संपर्क साधा

महाराष्ट्र प्रांतीय सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज, संगमनेर.

सहस्त्रार्जुन मंगल कार्यालय,
तीन बत्ती चौक,
संगमनेर - ४२२ ६०५,
जि. अहमदनगर.
फोन :- ०२४२५ २२७२२८
मोबाईल : +९१ ९८२ ३०८ ०८५०
sskmahaprantik@gmail.com